Tillbehör grund


Distansklossar

När man gjuter en betongkonstruktion vill man ju att armeringsnätet ska hamna mitt i konstruktionen och inte sjunka ner. Skulle man placera nätet direkt där man tänkt gjuta så resulterar detta att armeringen sedan sjunker till botten av konstruktionen varav den förstärkande effekten uteblir. Det finns dock en väldigt enkel lösning på det problemet. Man använder så kallade distansklossar som helt enkelt är en liten pelare i plast som ska hålla armeringen på plats när man sedan gjuter.

 

Distansklossar i olika dimensioner


Det finns en rad olika distansklossar som dels passar till olika tjocklek på själva armeringsstålet men även i olika höjder beroende på hur tjock konstruktion man tänkt gjuta. Som du kan se på bilden så kan armeringen vila på två olika höjder vilket är väldigt användbart om man har två nät som möts i ett hörn. En annan fördel är om man bygger ett eget nätmönster av armeringsstål där man då kan låta två stål vila mot distansen.

distansklossar

Namnet anger höjden på distansen


Om du varit i en bygghandel och sett distansklossarna så har du kanske lagt märke till benämningen. Oftast heter klossarna något i stil med Distanskloss 40/50. Siffrorna i namnet talar om höjden där armeringen kommer att ligga och eftersom man kan lägga två stål ovanpå varandra har man två olika höjder. I det här fallet kommer armeringen att hamna på 40 mm respektive 50 mm.