Isolering


EPS har under  era årtionden varit det isoleringsmaterial som bygg- och anläggningsbranschen föredrar.

Materialet har låg egenvikt, är lätt att arbeta med och han- teras utan att ge hud-, luftvägs- och ögonproblem.

EPS från BEWi Insulation innehåller inte heller några skad- liga ämnen.

Isolering med EPS ger en välisolerad och fuktsäker konstruktion, något som bidrar till att hålla energiför- brukningen för uppvärmning till ett minimum. EPS har lång livslängd, och materialet behåller sin goda isoleringsförmåga i minst 50 år.EPS Standard levereras i tryckhållfasthet- sklasser från S60 till och med S300. Till golv på grund

i bostadshus används normalt S80. Det är kostnadsef- fektivt med extra isolering av golv och det har god effekt

på miljöredovisningen för bostaden till minimal kostnad. EPS Standard har låg egenvikt och är lätt att arbeta med. Produkten innehåller inga skadliga ämnen och är trygg både för miljö och människor.