Infiltration o Markbädd(betong)


Infiltrationer och markbäddar

En infiltration eller markbädd är ett så kallat markbaserat reningssteg och placeras efter en trekammarbrunn/slamavskiljare. Markbaserat rening fungerar genom att slamavskiljt vatten sipprar ned genom lager av sand- och/eller grusmaterial.

Infiltrationer och markbäddar kan kombineras med reningssteg av olika typer och används anläggningar för både normal och hög miljöskyddsklass.


Alla våra infiltrationspaket går att justera till det format du behöver. Samtliga infiltrations- & markbäddskomponenter går också att köpa separat.


Vi levererar även biomoduler till kompaktfilter.