Reningsverk WSBWSB Clean minireningsverk

Minireningsverk

WSB Clean minireningsverk är svensktillverkat, CE-märkt och testat enligt EN 12566-3. Reningsverket uppfyller även de nya krav som infördes 1 juli 2013.


Tranås Cementvarufabrik är medlem i MRV – Branschorganisation för EN-testade minireningsverk.


Reningsresultaten överträffar Naturvårdsverkets krav för hög miljöskyddsnivå med avseende på BOD7, fosfor och kväve.


WSB Clean är ett beprövat och högeffektivt biologiskt/kemiskt minireningsverk i betong som är anpassat för vårt nordiska klimat. Tekniken bakom minireningsverket utvecklas i Tyskland och det finns ca 45 000 anläggningar i drift i 14 olika länder världen över.


Vi har standardlösningar för 1-25 hushåll men vi erbjuder även anläggningar för upp till ca 5000 personekvivalenter (PE).


Läs gärna mer om WSB Clean på följande sidor:


– Reningsprocessen förklarad

– Frågor & svar

– Serviceavtal med 20 års garanti!

– Om styrning & övervakning

– Goda skäl att välja WSB CleanWSB Clean är ett av endast 4 minireningsverk som är testade och godkända för användning i Danmark. Alla aktiva minireningsverk i Danmark uppföljningstestas 1 gång per år. Vi utför samma tester även här i Sverige inom ramen för vårt egenkontrollprogram. Det faktum att det i Danmark är obligatoriskt med vattenprovtagning innebär att vi har mångåriga testserier från mer än 2400 minireningsverk vilka objektivt bevisar att vårt minireningsverk i kombination med vår servicelösning verkligen fungerar. Reningsresultaten är lika bra första året som tjugofemte året.


Vid tecknande av serviceavtal lämnar vi hela 20 års garanti på reningsresultaten.


7 goda skäl att välja WSB Clean

 


20 års garanti med serviceavtal

Ingen egenkontroll eller skötsel

Svensktillverkat i betong med överlägsen livslängd och driftsäkerhet

Testas löpande = bevisad funktion

Anpassat för vårt nordiska klimat

Marknadens bästa system för fjärrstyrning och driftsövervakning via internet

Fungerar utmärkt även till fritidshus

 


Erfarenhet från mer än 50.000 installationer i 15 olika länder

WSB Clean är utvecklat i Tyskland och vidareutvecklat i Sverige för anpassning till vårt nordiska klimat. Det finns idag drygt 50.000 anläggningar i 15 olika länder.


En av fyra utvalda som klarar miljökraven

Danmark har med sina hårda miljökrav varit drivande i framtagandet av de nya, effektiva reningsverken och WSB Clean är ett av endast 4 minireningsverk som är godkända för användning i Danmark.


20 års garanti och serviceavtal

Vid tecknande av serviceavtal med vårt servicebolag Watersystems lämnar vi en marknadsledande 20 årig garanti på reningsresultaten. I serviceavtalen ingår kontinuerlig övervakning och rapportering via internet. Vid våra servicebesök testar och avsynar vi anläggningen, rengör och fyller på flockningsmedel (flockningsmedel ingår i priset).  Läs mer om våra serviceavtal här.


Betongbehållare – överlägsen hållbarhet jämfört med plast

Att välja ett minireningsverk i betong har flera fördelar. Produkten är enkel och billig att installera. Betongen är oöm och stabil vilket ställer lägre krav på fyllnadsmaterial runt behållaren. Plastbehållare kräver återfyllnad med finsand och ibland även en gjuten platta. Betongbehållaren kräver inget av detta vilket sparar massor av pengar.

Behållaren utgår från konstruktionen för den berömda Tranåsbrunnen – en 3-kammarbrunn med enkel installation och perfekt insyn i brunnen vid inspektion och slamtömning.


Vi på Tranås Cementvarufabrik tillverkar behållaren till minireningsverket i Sverige vid vår anläggning i Tranås. WSB Clean kan fås som plastbehållare för speciella lägen men om det överhuvudtaget är möjligt rekommenderar vi alltid att man använder betongbehållare.


Vattenanalyserna bevisar att vår servicelösning fungerar!

I serviceavtalet ingår årliga vattenanalyser (BOD, fosfor och kväve).  I vårt grannland Danmark ställs krav på att alla minireningsverk måste uppföljningstestas årligen vilket har vi valt att göra även i Sverige för att kunna visa våra kunder och miljökontoren att vi lever upp till kraven. Tack vare detta har vi mångåriga testserier från över 2500 WSB Clean minireningsverk vilka objektivt bevisar att WSB Clean i kombination med vår servicelösning verkligen fungerar. Läs mer om hur vårt serviceavtal fungerar här.


Har du en fritidsfastighet? Då är WSB Clean den bästa lösningen!

I ett fritidshus har man alltid belastning och ojämn tillförsel av avloppsvatten till sin anläggning – något som de allra flesta minireningsverk har mycket svårt att klara. WSB Cleans patenterade virvelbäddsteknik i kombination med vår exakta dosering av flockningsmedel gör att systemet lämpar sig utmärkt för installation i fritidsfastigheter. Biobädden klarar 6 månader utan nytillförsel av avloppsvatten utan att biomassan (och därmed reningen) påverkas.  De flesta andra minireningsverk klarar endast 2-3 månader.

WSB Clean – Serviceavtal med 20 års garanti!

Köper du ett WSB Clean minireningsverk och tecknar serviceavtal med oss lämnar vi hela 20 års garanti på reningsresultatet (förutsatt att eventuellt utslitna komponenter byts).


Vårt servicebolag Watersystems Sverige AB sköter allt underhåll (förutom slamtömning) åt dig och du utför ingen som helst egenkontroll själv. I WSB Clean serviceavtal ingår dygnet-runt-övervakning och fjärrstyrning via internet/GPRS. Vid våra besök rengör, avsynar och funktionskontrollerar vi anläggningen samt fyller på flockningsmedel (som ingår i priset). Dessutom ingår alltid vattenanalyser. Utan återkommande vattenprovtagning kan inte funktionen bevisas varför alla servicelösningar utan provtagning är direkt oseriösa.


Årsavgifter

Priserna är kostnad per år inklusive moms – fällningsvätska & vattenanalyser ingår alltid i priset


 För aktuella priser se : www.watersystems.se

 


I avtalen ingår:


dygnet runt-övervakning

service

rengöring & funktionskontroll

fällningsvätska (och påfyllning)

analys av vattenprover vid ackrediterat laboratorium

Jämför noga tjänsternas innehåll när ni tar in priser från olika leverantörer. I många fall tillkommer kostnader för flockningsmedel och vattenanalyser – detta ingår alltid i våra avtal.