Baga Easy

BAGA Easy

– Det enkla sättet att rena avloppsvatten

BAGA Easy är en serie enkla och effektiva system för rening av avloppsvatten från toalett, bad, dusch och tvätt. För- delarna med BAGA Easy ligger i hög reningsgrad, enkelhet, driftsäkerhet, låga investeringskostnader och betydligt lägre driftskostnader än hos konventionella reningsverk.

BAGA Easy finns i ett  fertal standardstorlekar. Större anläggningar dimensioneras på begäran.

BAGA Easy består av: Slamavskiljare med integrerad reningsutrustning, färdigmonterad vid leverans. Efterföljande rening med antingen markbädd, in ltration eller biotank.

BAGAs anläggningar har en generös process- och funktionsgaranti* som gäller i 10 år.

* BAGAs process- och funktionsgaranti gäller enbart när anläggningen installerats enligt anvisningarna och under förutsättning att installationen består av ett totalpaket från BAGA.