FosforfällaFosforfälla

En fosforfälla består av en betongbrunn eller en plastbrunn samt en filtersäck och monteras efter din avloppsanläggnings slamavskiljare och markbädd. Filtersäcken är fylld av reaktiv kalkkross som spillvattnets fosfor fastnar i. Systemet är ett av flera alternativ för fastigheter med hög miljöskyddsklass där kravet på fosforreduktion uppgår till 90%.


Söderköpings Cementgjuteri säljer fosforfällor och filtersäckar i flera storlekar.


För 1 hushåll (5 PE) används normalt en fosforfälla som rymmer en femhundrakilos filtersäck. Till 2 hushåll används tusenkilossäck och för större antal hushåll använder man sedan kombinationer av fällor som installeras sida vid sida med en fördelningsbrunn framför.