Fosforfälla

En fosforfälla består av en betongbrunn eller en plastbrunn samt en filtersäck och monteras efter din avloppsanläggnings slamavskiljare och markbädd. Filtersäcken är fylld av reaktiv kalkkross som spillvattnets fosfor fastnar i. Systemet är ett av flera alternativ för fastigheter med hög miljöskyddsklass där kravet på fosforreduktion uppgår till 90%.


Söderköpings Cementgjuteri säljer fosforfällor och filtersäckar i flera storlekar.


För 1 hushåll (5 PE) används normalt en fosforfälla som rymmer en femhundrakilos filtersäck. Till 2 hushåll används tusenkilossäck och för större antal hushåll använder man sedan kombinationer av fällor som installeras sida vid sida med en fördelningsbrunn framför.

Margaretagatan 37

614 30 Söderköping

Ring oss:

0121-102 41

Söderköpings Cementgjuteri AB                    Säte: Söderköping                  orgnr: 556417-1980                     Bankgiro: 5309-7440