Sluten tankSluten tank


En sluten tank eller septiktank är en uppsamlingstank för uppsamling av klosettvatten för fortsatt transport till behandlingsanläggning, t ex kommunala reningsverket eller hygienisering före spridning på åkermark. Sluten tank används ofta för fritidsfastigheter med hög miljöskyddsklass. Den slutna tanken används då för uppsamlande av klosettvattnet samtidigt som BDT-vattnet (Bad-, Dusch-, Tvättvatten)  leds till en slamavskiljare med efterföljande infiltrationsvariant.


Tranås Cementvarufabrik tillverkar dessa brunnar i stålfiberbetong.


Brunnar borras efter era mått och behov och kan användas för en mängd olika ändamål såsom sluten tank, urinbrunn mm.


Vi säljer även oljeavskiljare – fråga efter ritningar & pris.


Teknisk beskrivning

Slutna tankar / urinbrunnar

Finns i standardvarianter upp till 18 m3     

Volym                    1,5 m³          2,6 m³        3 m³                  5,2 m³                6,0 m³

Diameter             1 630 mm    1 630 mm    1 630 mm     2x 1 630 mm    2x 1 630 mm

Vikt                      2 170 kg      2 670 kg      2 770 kg            5 340 kg             5 540 kg

Vikt tyngsta del    1 200 kg      1 700 kg     1 900 kg             1 700 kg            1 900 kg

Bygghöjd             1 700 mm    2 200 mm   2 420 mm           2 200 mm          2 420 mm

Inloppshöjd             960 mm    1 450 mm   1 670 mm           1 450 mm         1 670 mm

Våra slutna tankar levereras alltid med Egopol butyltätningslist.