Slamavskiljare

Teknisk beskrivning

Tranåsbrunnen

trekammarbrunn i stålfiberbetong   

Volym       1 m³          2 m³            4 m³               6 m³

Diameter  1 630 mm  1 630 mm  2x 1 630 mm  3x 1 630 mm

Vikt           2 150 kg    2 600 kg    5 200 kg         7 800 kg

Vikt tyngsta del1 250 kg     1 800 kg    1 800 kg        1 800 kg

Bygghöjd 1 780 mm   2 200 mm  2 200 mm      2 200 mm

Inloppshöjd 710 mm   1 200 mm  1 200 mm      1 200 mm

Typ            BDT           BDT + K    BDT + K        BDT + K

Kapacitet   1 hushåll   1 hushåll    2 hushåll       3 hushåll


Slamavskiljare

Slamavskiljare är en del av avloppssystemet för ditt hus om det inte är anslutet det kommunala avloppsnätet. Toalettvatten eller BDT-vatten måste gå igenom en slamavskiljare innan det går vidare till nästa reningssteg. I slamavskiljaren finns en eller flera kammare där slammet i avloppsvattnet sedimenterar för att sedan sedan tömmas regelbundet.


Trekammarbrunn

En trekammarbrunn är en slamavskiljare vars tre kammare avskiljer slammet innan det leds vidare till exempelvis en infiltrationsanläggning.


Tranås Cementvarufabrik har lång erfarenhet av att tillverka och leverera trekammarbrunnar i stålfiberbetong. Den berömda Tranåsbrunnen är tack vare sin livslängd i kombination med hög funktionalitet och monteringsvänlighet fortfarande överlägsen slamavskiljare tillverkade i plast.


Fördelar med Tranåsbrunnen:


Låg bygghöjd

Lätt att montera

Låg vikt

God totalekonomi

Perfekt insyn vid inspektion/slamtömning

Tålig vid tömning

Tranåsbrunnen är P-märkt och godkänd av SITAC. Den är dessutom givetvis CE-märkt och certifierad i enlighet med EN 12566-1.