Baga Slamavskiljare


Slamavskiljare

Nu finns BAGAs slamavskiljare äntligen i lågbyggt utförande. Det innebär att du som entreprenör kan erbjuda alla dina kunder marknadens effektivaste slamavskiljare. Genom att välja BAGA vet du att din kund får en lösning som fungerar och du slipper oroa dig för att behöva gräva upp och göra om infiltrationen eller markbädden efter några år. BAGAs generösa process- och funktionsgaranti* gäller i tio år och innebär trygghet både för dig och din kund.


Lågbyggd

Det nya lågbyggda utförandet innebär att du kan erbjuda alla dina kunder en trygg BAGA-lösning; oavsett om tomtens grundvattennivå är hög eller det finns berg nära markytan. Fördelarna för dig är sänkta kostnader tack vare snabbare installation och mindre grävningsarbete.


Integrerad pumpbrunn

BAGAs slamavskiljare har integrerad pumpbrunn. Att slippa installera en extra brunn är fördelaktigt på flera sätt: dels sänks kostnaderna för grävarbete, dels underlättas arbetet med installationen och dels innebär det mindre åverkan på tomten. Dessutom ger en integrerad lösning minimerad risk för kostsamma problem under jord.


Överlägsen funktion

Slamavskiljarens förmåga att förhindra slamflykt avgör hur bra och hur länge den efterföljande reningen kommer att fungera. BAGAs slamavskiljare arbetar efter en unik princip där den slamavskiljande funktionen uppnås av att vattnet med inkommande slam leds ner i avskiljaren för att sedan ledas uppåt över en mycket stor yta. Gravitationen och den låga vattenhastigheten gör att slammet inte följer med när vattnet stiger uppåt.

Bäst i test – obefintlig slamflykt

BAGAs slamavskiljare är testade av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och har visat unika resultat. En provningsserie på fem separata test visade att slamflykten i princip är obefintlig och knappt mätbar. Ingen annan slamavskiljare är ens i närheten när det kommer till funktion. BAGAs avskiljningsteknik är patenterad, slamavskiljarna är CE-märkta och uppfyller samtliga miljökrav.


Bäst i test

Produktfördelar

Lågbyggd

Integrerad pumpbrunn

Överlägset bäst i test – obefintlig slamflykt

10 års process- och funktionsgaranti*