Baga reningsverk Biotank

Minireningsverk bioTank


Minireningsverk för hög skyddsnivå BDT + KL BAGA biotank 1 – 6 hushåll

Vi introducerar nu BAGA Biotank i en ny förbättrad version. BioTank har för i år uppdaterats och förbättrats på ett antal punkter. Bland annat har den försetts med en ny förbättrad automatik med en ny nivågivare. Automatikskåpet är helt nytt och har flyttats till själva biotanken som nu enbart har en tankhals. I övrigt används samma pålitliga reningsprocess som tidigare.


BAGA Easy med bioTank är ett komplett minireningsverk betående av slamavskiljare med BAGA Easy reningsutrustning följd av en bioTank. BioTanken ersätter infiltrations- eller markbädden helt.


I biotanken sprinklas vattnet över en biobädd som är optimalt syresatt. Biomassan livnär sig på avloppsvattnet och binder den sista fosforn. Biomassa pumpas tillbaka till slamavskiljaren vilket ger en bättre fosforavskiljning än 97 %. Bättre kan det inte bli. Det renade vattnet kretsloppsanpassatsläpps ut till recipient i ett dike, å eller sjö.


En biotank tar mycket liten plats och kan anläggas nästan överallt. Här får du bästa prestanda ur miljösynpunkt och ett mycket bra smittskydd. Biotanken är en livslång lösning för ditt avloppvatten.


Produktfördelar

Biotanken är lättplacerad – Tar liten plats jämfört med det utrymme som krävs för en markbädd

Provtagningsmöjlighet – Biotanken har ett integrerat utrymme för provtagning

Ingen slamtömning av biotank behövs

10 års process- och funktionsgaranti

 

Bästa funktion för miljöskydd

BAGA bioTank är anläggningen för dig som ställer de högsta kraven för miljön, hälsan och funktion. Anläggningen är den enda testade anläggningen enligt EU regler i Sverige som klarar hög skyddsnivå motsvarande NFS 2006:7.