Sluten tank

 

En sluten tank eller septiktank är en uppsamlingstank för uppsamling av klosettvatten för fortsatt transport till behandlingsanläggning, t ex kommunala reningsverket eller hygienisering före spridning på åkermark. Sluten tank används ofta för fritidsfastigheter med hög miljöskyddsklass. Den slutna tanken används då för uppsamlande av klosettvattnet samtidigt som BDT-vattnet (Bad-, Dusch-, Tvättvatten) leds till en slamavskiljare med efterföljande infiltrationsvariant.

 

Tranås Cementvarufabrik tillverkar dessa brunnar i stålfiberbetong.

 

Brunnar borras efter era mått och behov och kan användas för en mängd olika ändamål såsom sluten tank, urinbrunn mm.

 

Vi säljer även oljeavskiljare – fråga efter ritningar & pris.

 

Teknisk beskrivning

Slutna tankar / urinbrunnar

Finns i standardvarianter upp till 18 m3

Volym 1,5 m³ 2,6 m³ 3 m³ 5,2 m³ 6,0 m³

Diameter 1 630 mm 1 630 mm 1 630 mm 2x 1 630 mm 2x 1 630 mm

Vikt 2 170 kg 2 670 kg 2 770 kg 5 340 kg 5 540 kg

Vikt tyngsta del 1 200 kg 1 700 kg 1 900 kg 1 700 kg 1 900 kg

Bygghöjd 1 700 mm 2 200 mm 2 420 mm 2 200 mm 2 420 mm

Inloppshöjd 960 mm 1 450 mm 1 670 mm 1 450 mm 1 670 mm

Våra slutna tankar levereras alltid med Egopol butyltätningslist.

Margaretagatan 37

614 30 Söderköping

Ring oss:

0121-102 41

Söderköpings Cementgjuteri AB Säte: Söderköping orgnr: 556417-1980 Bankgiro: 5309-7440